VIDEOS :

  • Guide för att titta på videoklipp på ditt språk

Klicka på ikonen längst ned till höger som visas på bilden

Välj sedan ditt språk

 

  • VASCERN 

Hur kan VASCERN hjälpa dig? 

 

  • Marfans syndrom och relaterade ärftliga aorta (HTAD)

3 i veckan – Betydelsen av motion vid Marfans syndrom och relaterade ärftliga aorta sjukdomar –  Heritable Thoracic Aortic Diseases (HTAD), Prof. Guillaume Jondeau and Lise Murphy

Sport och Marfans syndrom, Prof. Guillaume Jondeau

Vad är HTAD? Prof. Julie De Backer 

 

  • Vaskulära anomalier (VASCA) 

Tvärvetenskapliga expertgrupper för vaskulära anomalier (VASCA-WG piller av kunskap), Prof. Leo Schultze Kool

Hantering av kärlanomalier, Dr. Kristiina Kyrklund

Diagnostiskt tillvägagångssätt för vaskulära anomalier, Dr. Friedrich Kapp

Klassifikation av kärlanomalier, Prof. Laurence Boon

Lymfsystemet och lymfatiska missbildningar, HEVAS

Behandling av lymfatiska missbildningar, HEVAS

Klippel-Trénaunay syndrom, HEVAS

 

  • Primary and Pediatric Lymphoedema (PPL) 

Lymfödem – från ett barns perspektiv, Leonor

 

BÖR OCH INTE BÖR GÖRA :

 

 

Godkänt patientflödes algorithm :

 

 

 

 

 

FLYERS/VIDEOS : De europeiska referensnätverken : 

 

 

EUROPEISKA REFERENSNÄTVERK
HJÄLPER PATIENTER MED SÄLLSYNTA
ELLER KOMPLEXA SJUKDOMAR

 

 

 

 

 

 

EUROPEISKA REFERENSNÄTVERK
HJÄLPER PATIENTER MED SÄLLSYNTA ELLER KOMPLEXA SJUKDOMAR

 

 

 

 

 

 

EUROPEISKA REFERENSNÄTVERK
FÖR SÄLLSYNTA OCH SVÅRA SJUKDOMAR

 

 

 

 

 

 

 

Arbetar för patienter
som lider av sällsynta
och svåra sjukdomar

Comments are closed