Hur kan VASCERN hjälpa dig? (subtitles available in svenska)

  • Heritable Thoracic Aortic Diseases (HTAD)

3 i veckan – Betydelsen av motion vid Marfans syndrom och relaterade ärftliga aorta sjukdomar –  Heritable Thoracic Aortic Diseases (HTAD )by Prof. Guillaume Jondeau,  and Lise Murphy

Sport och Marfans syndrom, by Prof. Guillaume Jondeau

vad är HTAD?   by Prof. Julie De Backer

  • Vaskulära anomalier (VASCA) 

Tvärvetenskapliga expertgrupper för vaskulära anomalier (VASCA-WG piller av kunskap), Prof. Leo Schultze Kool

Hantering av kärlanomalier, Dr. Kristiina Kyrklund

Diagnostiskt tillvägagångssätt för vaskulära anomalier -,Dr. Friedrich Kapp

Klassifikation av kärlanomalier, Prof. Laurence Boon

Comments are closed