VIDEOS : 

  • Ръководство за четене на видео

За да гледате видеоклипове на вашия език, кликнете върху този бутон в долния десен ъгъл,

след което изберете вашия език

  • VASCERN 

 

Как може да ви помогне VASCERN?

 

 

 

FLYERS/VIDEOS : Европейски референтни мрежи :

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

ПОМОЩ ЗА ПАЦИЕНТИ С РЕДКИ ИЛИ СЛОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

ПОМОЩ ЗА ПАЦИЕНТИ С РЕДКИ ИЛИ СЛОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ
ЗА РЕДКИ, СЛАБОРАЗПРОСТРАНЕНИ И СЛОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

 

 

 

B подкрепа на пациентите
с редки, слаборазпространени
и сложни заболявания
Share.Care.Cure.

Comments are closed