VIDEOS : 

  • Ръководство за четене на видео

За да гледате видеоклипове на вашия език, кликнете върху този бутон в долния десен ъгъл,

след което изберете вашия език

 

  • VASCERN : 

 

Как може да ви помогне VASCERN?

 

 

 

FLYERS / VIDEOS : Европейски референтни мрежи 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

ПОМОЩ ЗА ПАЦИЕНТИ С РЕДКИ ИЛИ СЛОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

ПОМОЩ ЗА ПАЦИЕНТИ С РЕДКИ ИЛИ СЛОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ
ЗА РЕДКИ, СЛАБОРАЗПРОСТРАНЕНИ И СЛОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

 

 

 

 

B подкрепа на пациентите
с редки, слаборазпространени
и сложни заболявания
Share.Care.Cure.

 

Comments are closed